2017-2018 Season

1. November 9, 2018 – Kenan Auditorium

Sept. 30, 2018     6:00 – 8:45

Oct. 7, 2018         6:00 – 8:45 — Rehearsal in Kenan

Oct. 14, 2018       6:00 – 8:45

Oct. 21, 2018       6:00 – 8:45

Oct. 28, 2018       6:00 – 8:45

Nov. 4, 2018        6:00 – 8:45

Nov. 8, 2018        7:00 – 9:00 — Dress Rehearsal

Nov. 9, 2018        6:30      — Report

  7:30        — Concert2.  February 24, 2019 – Kenan Auditorium

Jan. 20, 2019        6:00 – 8:45

Jan. 27, 2019        6:00 – 8:45

Feb. 3, 2019        2:00 – 4:45 (Super Bowl Sunday)

Feb. 10, 2019       6:00 – 8:45

Feb. 17, 2019       6:00 – 8:45

Feb. 24, 2019       1:00 – 2:30 — Dress Rehearsal

  4:00            — Report

  4:30            — Concert3. May 19, 2018 – Kenan Auditorium

March 31, 2019     6:00 – 8:45

April 7, 2019      6:00 – 8:45

April 14, 2019      6:00 – 8:45

April 21, 2019      No rehearsal – Easter Sunday

April 28, 2019      6:00 – 8:45– Rehearsal in Kenan

May 5, 2019        No rehearsal – NC All State Honors Band Clinic

May 12, 2019        6:00 – 8:45 (Mother’s Day)

May 19, 2019        1:00 – 2:30 — Dress Rehearsal

  4:00            — Report

  4:30            — Concert